PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dátum nástupu do platnosti: 30. december 2018

REN (ďalej aj ako “nám”, “my” alebo “náš”) je správcom webovej stránky https://renslovakia.sk (ďalej aj ako “stránka”).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zberu, používania a zverejňovania osobných údajov pri využívaní našej stránky a rozhodnutí súvisiacich s týmito dátami.

Vaše dáta využívame na prevádzkovanie a zlepšovanie stránky. Používaním stránky súhlasíte so zberom a využitím informácií, ktoré sú v súlade s týmito pravidlami. Pokiaľ nie je uvedené inak, termíny používané v pravidlách o ochrane osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich obchodných podmienkach, ktoré je možné nájsť na https://renslovakia.sk/terms/

Zber a využívanie informácií

Zbierame niekoľko rôznych typov informácií pre rozličné dôvody, aby sme pre vás boli schopní prevádzkovať a vylepšovať stránku.

Typy zbieraných dát

Osobné údaje

Počas používania našej stránky môžete byť požiadaní o poskytnutie špecifických osobných údajov, ktoré môžu byť použité na vaše kontaktovanie alebo identifikáciu. Takéto údaje môžu obsahovať, no nie sú limitované na:

 • emailovú adresu

 • krstné meno a priezvisko

 • adresu, štát, provinciu, PSČ, mesto

 • cookies a užívateľské dáta

Môžeme taktiež zhromažďovať informácie týkajúce sa prístupu a využívania stránky (“Užívateľské dáta”). Tieto užívateľské dáta môžu obsahovať informácie ako IP adresa vášho počítača, typ prehliadača, jeho verzia, podstránky, ktoré na našej stránke navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený prehliadaním jednotlivých podstránok, špecifické identifikačné znaky vašeho zariadenia a iné diagnostické údaje.

Používame cookies a podobné sledovacie technológie na sledovanie aktivity na našej stránke a na uchovávanie určitých typov informácií.

Cookies sú súbory s malým množstvom dát, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sú posielané vášmu webovému prehliadaču a sú ukladané na vašom zariadení. Sledovacie technológie, ktoré taktiež používame sú beacons, tagy a programy určené na zbieranie a sledovanie informácií používaných na zlepšovanie a analýzu našej stránky.

V nastaveniach vášho prehliadača si viete zvoliť, ktoré cookies nám budú odosielané, poprípade zamietnuť posielanie všetkých cookies. Pokiaľ však neakceptujete odosielanie všetkých cookies je možné, že nebudete schopní využívať všetky funkcie našej stránky.

Príklady cookies, ktoré používame:

 • Session Cookies. Používame session cookies na prevádzkovanie našej stránky.

 • Preference Cookies. Používame preference cookies na zapamätávanie si vašich preferencií a rozličných nastavení.

 • Security Cookies. Používame security cookies na zabezpečovanie bezpečnosti stránky.

Užívateľské dáta

Sledovanie a cookies

Využívanie dát

REN využíva zozbierané dáta na rozličné účely:

 • Na prevádzkovanie a udržiavanie stránky

 • Na upozorňovanie o zmenách na našej stránke

 • Aby sme vám umožnili využívať interaktívne funkcie našej stránky ak si to prajete

 • Na zabezpečovanie zákazníckej starostlivosti a podpory

 • Na zabezpečovanie analýzy a získavanie informácií potrebných na zlepšovanie našej stránky

 • Na monitorovanie používania našej stránky

 • Na detekciu, prevenciu a riešenie technických problémov

Prenos dát

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené a uchovávané na počítačoch nachádzajúcich sa mimo vášho mesta, kraju či štátu alebo inej vládnej jurisdikcie, v ktorej sa zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov môžu líšiť od tých vo vašej vládnej jurisdikcii.

Keď sa nachádzate mimo územia Slovenskej republiky a rozhodnete sa poskytnúť nám vaše informácie, prosím berte na vedomie, že tieto informácie, vrátane osobných údajov, budú prenesené na územie Slovenskej republiky, kde budú následne spracované.

Váš súhlas s týmito pravidlami nasledovaný vašim odovzdaním takýchto informácií je považovaný za váš súhlas s týmto presunom.

REN učiní všetky možné kroky na zaistenie toho, že sa s vašimi informáciami nakladá bezpečne a v súlade s týmito pravidlami a taktiež, že žiadny presun vašich osobných údajov sa nevykoná do inej organizácie alebo krajiny pokiaľ v tejto organizácii alebo krajine neplatia podobné kontrolné mechanizmy týkajúce sa bezpečnosti vašich informácií a osobných údajov.

Sprístupňovanie dát

Právne požiadavky

REN môže sprístupniť vaše osobné údaje v prípade, že taký krok je potrebný na:

 • Dodržiavanie právnych povinností

 • Ochranu práv alebo majetku REN

 • Zamedzenie alebo vyšetrenie možných nelegálnych úkonov v súvislosti so stránkou

 • Ochranu používateľov stránky alebo ochranu verejnosti

 • Ochranu voči právnej zodpovednosti

Bezpečnosť dát

Bezpečnosť vašich dát je pre nás dôležitá, no berte na vedomie, že žiadna metóda prenosu dát po internete alebo metóda elektronického skladovania nie je 100% bezpečná. Aj keď sa usilujeme využívať komerčne dostupné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nie je v našich silách garantovať ich absolútnu bezpečnosť.

Poskytovatelia služieb

Môžeme využívať spoločnosti a jedincov tretej strany na pomáhanie našej stránke (“poskytovatelia služieb”), na poskytovanie našej stránky v našom mene, na vykonávanie služieb spojených so stránkou alebo na asistenciu pri analýze využívania stránky.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim Osobným údajom a môžu na nich vykonávať tieto akcie iba na naše povolenie a sú zaviazané nešíriť tieto údaje ani ich nepoužívať na iné účely.

Analýza

Môžeme používať poskytovateľov služieb tretej strany na monitorovanie a analýzu využívania našej stránky.

 • Google Analytics

 

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a nahlasuje prenos dát na internete. Google používa zhromaždené dáta na sledovanie a monitorovanie využívania našej stránky. Tieto dáta sú zdieľané s inými službami spoločnosti Google. Google môže využívať tieto dáta na personalizáciu reklám jeho vlastnej reklamnej siete.

Odmietnuť sprístupňovanie vašich aktivít na našej stránke spoločnosti Google Analytics viete nainštalovaním Google Analytics opt-out add-onu na váš prehliadač. Tento add-on zabraňuje JavaScript kódu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie službe Google Analytics o vašej aktivite.

Pre viac informácií na ochranu súkromia spoločnosti Google navštívte prosím stránku obchodných podmienok spoločnosti Google. https://policies.google.com/privacy?hl=en

Prepojenia na iné webové stránky

Naša stránka môže obsahovať prepojenia na iné webové stránky, ktoré nie sú operované nami. Ak kliknete na takéto prepojenie budete presmerovaný na webovú stránku spoločnosti tretej strany. Odporúčame vám oboznámiť sa s ich pravidlami ochrany osobných údajov pred každou takouto návštevou.

Nemáme žiadnu kontrolu ani zodpovednosť nad obsahom, pravidlami ochrany osobných údajov ani metódami používanými takýmito webovými stránkami tretej strany.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môže byť predmetom zmeny v budúcnosti. O každých takýchto zmenách vás budeme informovať uverejnením nových pravidiel o ochrane osobných údajov na túto stránku.

Taktiež vás prostredníctvom emailu a/alebo zreteľným oznámením na našej stránke s takýmito zmenami oboznámime pred ich vstupom do platnosti. Taktiež v takomto prípade zmeníme dátum vstupu do platnosti na začiatku týchto pravidiel.

Odporúčame vám pravidelne sledovať tieto pravidlá o ochrane osobných údajov kvôli možným zmenám v týchto pravidlách. Každá takáto zmena je platná od uverejnenia na našej stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov neváhajte nás kontaktovať:

menu

POMOC

KONTAKTUJTE NÁS

REN SLOVAKIA

Gymnázium

Poštová 9, 04252 Košice, Slovakia

renslovakia@gmail.com

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube